Pravidla

4.1 Základní pravidla

Všechny prvky pravidel budou podrobně vysvětleny na workshopech před samotnou hrou, je proto nezbytné, abyste u nich byli přítomni!

 

Jedná se o sanboxovou příběhovou hru s prvky akce, probíhající téměř bez přestávky od čtvrteční 18. hodiny do sobotní 16 -18. hodiny . Výjimkou je časový segment “noc” od 23. do 9. hodiny. Hra se odehrává v celém westernovém městečku a jeho přilehlém okolí s výjimkou: orgovny, kuchyně a toalet. V uzavřených prostorách platí omezená pravidla, nepoužívají se akustické palné zbraně.

Inspirací pro náš western nám byly klasické i novodobé westernové filmy a romány. Karlem Mayem počínaje, velkolepými filmy ze 70. let s doprovodnou hudbou velikána Ennia Morriconeho, konče novodobým dílem z pera Quentina Tarantina. Dlouhé, přísné pohledy, tvrdé hlášky a situace, ve kterých se nejde pro ránu daleko, to vše do naší hry patří.

Hra operuje na novém principu zásahového systému za užití pokerových chipů. Hráči mohou být herně zraněni, či zabiti. Tyto akce s sebou nesou dalekosáhlé následky do hry, se kterými je třeba počítat. Více o této nové mechanice v sekci 4.4. Pokerové chipy a 4.5 Bojová pravidla.

Jedná se primárně o příběhový larp a nejde tedy o to vyřadit všechny okolní hráče bezmyšlenkovitě ze hry. Co by to ovšem bylo za western bez hospodské rvačky, přestřelky s padouchy, či duelu v pravé poledne?

Platí pravidlo 0, jsi li blb, zůstaň doma.
Platí pravidlo “Rudá Stop”, pokud dojde k závažnému překročení vašich mezí komfortu, či fyzickému zranění, zakřičte “Rudá Stop” a hra se okamžitě přerušuje až do vyřešení problému, či zranění! Na místě bude přítomen zdravotník a pohotovostní vozidlo pro případný transport raněného do nejbližší nemocnice. V nejvážnějších případech bude neprodleně kontaktována záchranná služba.

Během hry je zakázáno požívat alkohol a omamné látky. Do hry nejsou povolené žádné ostré zbraně (nože, sekery, mačety atp.)! O zbraně je zakázáno se přetahovat – o všechny (revolvery, gumové nože atp.)!

Intimita záleží na domluvě obou stran, platí pravidlo 0.

Např.: Okradený definuje míru kontaktu: “Okrádám tě!”
“Dobře, ale najdi si to.” nebo “Na, tady to máš.”
V případě, že se hráč rozhodne zvolit druhou možnost, musí dát okrádajícímu všechny své herní předměty, zbraně a munici. Platí pravidlo 0.

Sex a intimita není hlavní částí hry. Sex se simuluje odložením jednoho kusu oblečení.

 

Více informací k této i jiným činnostem dostanete na workshopu.

4.2 Herní časové segmenty

Herní den je rozdělen z organizačních důvodů na čtyři segmenty:

 • 4h dopoledne (9:00-13:00) herní
 • 5h odpoledne (13:00-19:00) herní
 • 4h večer (19:00-23:00) herní
 • noc (23:00=>) neherní

Tato mechanika se váže k některým povoláním v sekci 4.8 Skills & Perks a k pravidlům 4.3 Off-map cestování.

4.3 Off-map cestování

Cody je malé městečko, ve kterém krom General Storu a pobočky Pacific Union Railroad Company mnoho dalších zajímavostí nenajdete. Nejbližší telegraf je v nedalekém Wapiti a banka dokonce až Buffalu. Mnoho hráčů má kontakty na Východě, uložené nemalé finanční obnosy v bance a tlupu kumpánů „za kopcem“. V průběhu hry bude možné si pro všechny tyto a mnohé další off-map assety posílat, stejně tak jako exportovat natěžené suroviny. Cestování ovšem zabere nějaký čas a bude se dle vzdálenosti vázat k 4.2 Herním časovým segmentům dle vzdálenosti cíle. Nutno dodat, že Divoký západ je divoký a vyslat osamělého jezdce na výpravu je rizikové. Bude samozřejmě možné na tyto výpravy najímat i ochranu, kterou bude potřeba náležitě zaplatit. Podrobnější informace vám poskytne ve hře samotné Stanice dostavníku.

 

Více informací k této mechanice dostanete na workshopu.

4.4 Pokerové chipy

Každý hráč od organizátorů před začátkem hry obdrží unifikovaný váček na opasek a sadu pokerových chipů. Základní množství chipů je pro všechny hráče stejné a může být navýšeno pouze některými skilly; sekce 4.8 Skills & Perks. Rozlišujeme následující chipy dle barvy:

zelený: efekt „vedle“; maximální úspěch při craftění
červený: zranění; úspěch při craftění
bílý: bezvědomí; neúspěch při craftění

Složení Vaší hromádky chipů je ovlivněno příjem Vaší postavy, věkem a zkušenostmi. Je jasné, že stará bába Smithová, která jde jednou týdně přes náves na mši ke kapličce bude mít výrazně jiné složení pokerových chipů (čti mnohem více bílých) oproti mladému pistolníkovi, jako je Johnny Bouchačka (větší pool zelených).

Pokerové chipy se primárně používají při řešení Přestřelky, Přepadení či Duelu. O tom více v sekci 4.5 Bojová pravidla. U některých skillů ovšem mají i roli náhody při těžbě či craftění herních předmětů, více v sekci 4.8 Skills & Perks.

4.5 Bojová pravidla

Proběhne velmi důležitý workshop na téma: Střelba!

Přestřelka

Střelba dvou, či více osob v herním prostoru (mimo výše zmíněných výjimek a omezení 4.1 Základní pravidla) během které si hráči v časovém intervalu 5-10 vteřin tahají chipy z váčku, vidí-li že na ně někdo střílí, nebo mají-li pocit že na ně bylo stříleno. Vyhodnocují se efekty dle výše zmíněné barvy chipů.

Proběhne velmi důležitý workshop s názornou ukázkou možných situací!

Přepadení

Střelba na nic netušící cíl. Každý hráč si před začátkem hry náhodně vytáhne jeden chip z váčku, podívá se na něj a pamatuje si jeho barvu. Tento krok je velmi důležitý! Následně tento jeden konkrétní chip schová do bezpečné kapsy, kde nehrozí jeho vytroušení. Nastane-li ve hře situace, kdy bude hráč přepaden, zaskočen, či uslyší výstřel a poté co se otočí uvidí pistolníka, který na něj míří, ihned zahraje efekt chipu, který má v kapse:

zelený: efekt „vedle“; cíl přepadení se vrhá do krytu, střet přechází v Přestřelku
červený: cíl padá na zem a hraje zranění
bílý: cíl padá k zemi a je v bezvědomí

Po skončení scény, je-li stále naživu, si cíl tahá nový chip do kapsy a pamatuje si nový efekt vylosované barvy.

Duel

Výzva k typické přestřelce dvou jednotlivců na ulici. Každý hráč si z váčku tajně vylosuje dva chipy, nejdřív první – zapamatuje si jeho barvu; pak druhý – a pamatuje si barvu druhého chipu. Chipy si nechá do konce duelu v kapse.

Následuje RP scéna, kdy se pistolníci postaví proti sobě cca 5 – 8 metrů a po chvíli tvrdého stare-downu oba vystřelí. V tuto chvíli každý z účastníků zahraje efekt taženého chipu dle pravidel 4.4 Pokerové chipy. Pokud oba dál stojí (tj. Oba si na první dobrou vytáhli zelené chipy), opakují výstřel. V tu chvíli opět ihned hrají efekt druhého chipu.

Pokud i v této vysoce nepravděpodobné chvíli oba stále stojí, jdou si spolu buď na panáka, nebo celý postup opakují.

Rvačka

Čistě roleplay záležitost, kdy se pro atmosféru libovolné množství lidí přetahuje, fackuje, kutálí a odhazuje. Výsledkem není vyřazení postavy ze hry. Končí dle uvážení hráčů, nebo může vyústit v řežbu.

Řežba

Vytáhli nůž, jde do tuhého. Zde platí, že zásahy jsou platné v místě kontaktu. První zásah znamená automatický efekt červeného žetonu, druhý zásah pak automaticky bílý žeton. Stejná pravidla platí pro jakékoliv použití chladných zbraní jako je gumový nůž, měkčený tomahawk, měkčená mačeta, luk a šípy.

Omráčení

Pro úspěšné omráčení je třeba k cíli přistoupit zezadu a zmáčknout mu (adekvátní silou; nechceme žádné pohmožděniny) rameno. V tomuto fyzickému projevu je třeba zašeptat frázi: „Sladké sny.“

Cíl je okamžitě omráčený na 10 minut, hraje „spícího“ a je bezbranný. Lze jej probudit zatřesením a hlasitou frází: „Vstávej!“

 

Více informací k této mechanice dostanete na workshopu.

4.6 Efekty zranění a bezvědomí

Z výše zmíněných pravidel je jasné, že ve hře je několik způsobů, jak přijít úhoně. Pravidlově rozlišujeme čtyři stavy postavy:

Při vědomí

Výchozí stav postavy, nijak neomezující ve hře a konání.

Omráčený

Bezbranný, „spící“ po dobu 10 minut. Neschopný vlastního přesunu.

Zraněný

Zasažený 1x chladnou zbraní, nebo po vytáhnutí červeného chipu. Křičí bolestí, hraje zranění, nemůže bojovat, nebo se bránit, může se pouze plazit. Vyžaduje ošetření Doktora (lvl 1) a použití herního předmětu Obvazy a masti.

Pokud nebude do 30 minut ošetřen, stav se zhoršuje na V bezvědomí.

Ihned po ošetření může chodit, ale pomalu. Může komunikovat, ale nemůže vykonávat žádný úkol spojený s těžbou a craftěním a nemůže bojovat, nebo se bránit. Hraje své ošetřené zranění (RP).

Za 30 minut po ošetření efekt končí a postava je považována za Při vědomí.

V bezvědomí

Zasažený 2x chladnou zbraní, nebo po vytáhnutí bílého chipu, nebo po neošetření zranění. Ihned se hroutí k zemi, nereaguje na podněty, nemůže mluvit, nemůže bojovat, nebo se bránit, může pouze bezvládně ležet. Vyžaduje operaci na sále Doktora (lvl 2) a použití herního předmětu Lékařské potřeby. Operaci není možné provádět nikde jinde, než v lékařské ordinaci!

Pokud nebude do 60 minut operována, postava umírá!!!

V případě úspěšné operace (toto není jistota!) může chodit, ale pomalu. Může komunikovat, ale nemůže vykonávat žádný úkol spojený s těžbou a craftěním a nemůže bojovat, nebo se bránit. Hraje své ošetřené zranění (RP).

Pokud nebude operace úspěšná, postava umírá!!!

Za 60 minut po úspěšné operaci efekt končí a postava je považována za Při vědomí.

4.7 Herní jídlo

Každá postava musí konzumovat herní jídlo. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Prvním z nich je, že si postava obstará maso od Trapperů. Další způsob je, že postava najde jídlo na některé z herních lokací (konzervy, maso) a v neposlední řadě se dá jídlo (konzervy) také koupit v General Store, nebo v Saloonu (maso) v Cody Town. Prohnaný bandita může o jídlo oloupit i jiné postavy.

Každá postava musí každý den (pátek a sobota) v časovém okně (10:00-13:00) odevzdat 1 jídlo (maso, konzerva) v Saloonu. Pokud tak neučiní, po prvním dni bez jídla získává 2 červené žetony. Po druhém dni bez jídla získává další žeton, tentokrát bílý.

Postihu se lze zbavit pouze tak, že postava v daném čase odevzdá 1 jídlo v Saloonu v Cody Town.

4.8 Skills & Perks

Abychom herně učinili Vaše postavy ještě více unikátní, připravili jsme systému skillů, který reflektuje jejich dovednosti a schopnosti. Každá postava má tzv. „soft-cap“ na počet skillů (a jejich úrovní) stanovený na 4. Skilly první úrovně stojí jeden z těchto čtyř bodů, skill druhé úrovně potřebuje nejdříve skill první úrovně a stojí další jeden bod. Takový Gunslinger (lvl 2) tedy stojí 2 skillové body ze základních 4.

V případě, že si hráč rozhodne nechat organizátory přidělit tzv. Perk (žádné pozitivní ve hře neexistují, pouze negativní), za každý takový se mu zvedne limit skillů o 1, do maxima („hard-cap“) 6 celkových skillových bodů k dispozici. Hráč tedy může mít 2 negativní perky a 6 skillových bodů.

Jednotlivé skilly byly rozděleny do 3 kategorií, přičemž platí pravidlo, že každá jednotlivá postava může mít skilly pouze ze dvou těchto kategorií.

Postavy dostanou do začátku skilly od organizátorů na základě jejich životních příběhů a zkušeností. V průběhu letošního ročníku si budou moci postavy zvednou jeden ze svých skillů na druhou úroveň, nebo se naučit jeden zcela nový.

Sumarizace:
– skill soft-cap: 4
– plus 1 skillový bod za každý negativní perk
– skill hard-cap: 6
– každá postava může mít skilly jen ze 2 kategorií
– některé skilly potřebují jiné (Doctor, Lawyer)

 Skillové kategorie a skilly v nich:

Frontiersmen

Trapper

 • lvl 1 Umí Stopovat a klást Pasti (na Zajíce a Lišky → Kožešiny).
 • lvl 2 Umí Lovit (Divoká prasata* a Vysokou → Velké kožešiny) a získávat Trofeje.
  * dotažený druh; škodná

Herbalist

 • lvl 1 Sběr základních bylin (Červené, Modrofialová).
 • lvl 2 Sběr vzácných bylin (Žlutá).

Miner

 • lvl 1 Těžba Železa a Uhlí.
 • lvl 2 Těžba Zlata.

Lumberjack

 • lvl 1 Sbírá, řeže, štípe a opracovává Dřevo.
 • lvl 2 Vyrábí Uhlí ze Dřeva.

Townfolk

Scholar

 • lvl 1 Umí číst a psát.
 • lvl 2 Umí číst a psát latinsky.

Pharmacist

 • lvl 1 Výroba herního předmětu Masti a obvazy z Červených a Modrých bylin.
 • lvl 2 Výroba herního předmětu Lékařské potřeby z Mastí a obvazů a ze Žlutých bylin.

Doctor

 • lvl 1 Umí za použití Obvazů a mastí kdekoliv ošetřit Zranění.
 • lvl 2* Umí za použití Lékařských potřeb v lékařské ordinaci provádět Operace.
  * Musí být Scholar lvl 2

Lawyer

 • lvl 1* Umí studovat a vykládat obsah smluv a ověřovat jejich pravost.
 • lvl 2** Státní a Federální licence sepisovat vlastní smlouvy.
  * Musí být Scholar lvl 1
  ** Musí být Scholar lvl 2

Smith

 • lvl 1 Vyrábí Ocel ze Železa a Uhlí; vyrábí Nářadí z Oceli, Dřeva a Malých kožešin.
 • lvl 2 Vyrábí Kvalitní nářadí z Oceli, Dřeva a Velkých kožešin. Také umí repasovat vystřílenou munici.

Companion

 • lvl 1 Dostává do hry informace od organizátorů.
 • lvl 2 Může cíleně získávat informace na konkrétní jednotlivce.

Adventurers

Gunslinger

 • lvl 1 Plus 1 zelený žeton do váčku.
 • lvl 2 Plus 3 zelené žeton do váčku.

Bounty Hunter

 • lvl 1 Vyšší odměna za Bounties (dekret Bounty Huntera).
 • lvl 2 Na vyžádání do následujícího herního segmentu 1 CP pomocníka (1x den).

Outlaw

 • lvl 1 Na vyžádání do následujícího herního segmentu 1 CP pomocníka (1x den).
 • lvl 2 Na vyžádání do následujícího herního segmentu 2 CP pomocníky (1x den).

Light-heeled

 • lvl 1 Má dovednost „vedle“ v Přestřelce aniž by si tahal žeton (1x za Přestřelku).
 • lvl 2 Má dovednost „vedle“ v Přestřelce aniž by si tahal žeton (2x za Přestřelku).

Perky, jejich seznam a fungování ve hře:

Žádné pozitivní perky se ve hře nevyskytují, hovoříme-li tedy o Perku, jde vždy o negativní vlastnost postavy výměnou za navýšení limitu skillů o 1 do maximálního množství 6 skillových bodů. Některé postavy dostanou Perky do hry již od začátku na základě jejich životního příběhu, jiné k nim mohou přijít v průběhu hry iniciativou organizátorů, také se o některé mohou u organizátorů cíleně přihlásit, aby získali další skillové body. Samotné efekty Perků se mohou projevovat různě, od RP až po jasně vymezená pravidlová omezení. Detaily jednotlivých Perků znají jen organizátoři a hráči, jimž budou tyto Perky přiřazeny:

Alkoholik
Kulhavec
Feťák
Impotent
Slaboch
Alergik
Nešika
Narkoleptik
Barvoslepý
Třes
Migrény
Chronický lhář
Gambler
Hýřivec
Zbabělec
Hrubián
Hypochondr
Kurevník /koketa
Kleptoman
Lakomec
Narcis
Prosťáček
Sklerotik

Více informací k této mechanice dostanete na workshopu.

4.9 Kostýmy a vybavení

Kostým

Zvolte prosím vhodný westernový kostým odpovídající Vaší postavě.
Hra není historicky věrná konkrétním létům, pouze jsme se inspirovali klasickými westernovými filmy a romány.

Tím pádem Vám bude stačit koukatelné minimum, které můžete sehnat v second handech, či výprodejích.

Plně Vám postačí flanelová košile, stará vesta od saka, plátěné kalhoty, vhodná kožená obuv, kabát a klobouk.

Pro ženské postavy jistě volte dlouhé sukně, k tomu například blůzu, korzet, kabátek, případně bonnet. Zohledněte chladné počasí na Vysočině.

Vyžadujeme

 • vybavení na jídlo a pití (miska, lžíce, plecháček)
 • opasek pro zavěšení holsteru
 • brašna / žebradlo
 • hodinky

Revolvery a hostery

Na hře budeme užívat šestiranné revolvery kalibru .380 mm pro střelbu plynovou a knall, nebo start municí od výrobce Bruni.
Jedná se o klasickou filmovou akustickou munici, která v našem případě bude ještě upravena s ohledem na zvěř v okolních lesích.

Tyto revolvery budou hráčům přiděleny při registraci, či budou k dostání během hry různými způsoby (obchod, krádež, loot).

Pokud si plánujete přivézt vlastní revolver na akutstickou munici, kontaktujte prosím organizátory, zbraň bude muset projít schvalovacím procesem.

K námi dodaným revolverům dostanete i holster na opasek.

Doporučujeme

 • svítilna (žádný otevřený oheň!) např. LED lucerna
 • gumový nůž, larpový tomahawk, larpová mačeta, larpový luk a šípy
 • rekvizity k postavě (např. doktorská brašna, růženec, bible, měkčený krumpáč atp.)